Blog

Kurumsal kimlik ve Oluşturulması

Bir şirketin kendisini, şirket içinde ya da dışında sergilemiş olduğu davranışlarını ve duruşunu temsil etme biçimlerinin tamamına verilen ada Kurumsal Kimlik denmektedir. Pek çok firmanın özen gösterdiği bu özellikler kurumsal bir firma olabilmenin ilk şartı olarak görülen bu oluşumun kurum içi ve kurum dışında yapılan çalışmalar ile oluşturulduğunu görmek mümkündür...

Read more