Graphic Design

Graphic Design

graphicdesign

Graphic Design

Grafik tasarım metnin ve görsellerin algilanabilir ve gorulebilir bir düzlemde organize edilmesidir.Ekran, baskı,animasyon, hareket film , iç mimari gibi birçok ortamda uygulanabilir.Temel ilkeleri denge,hizalama, vurgulama,karşıtlık , hareket, görüntü, oran, yakınlık, ritm,tekrarlama , ve birliktir.
Grafik tasarım üzerinde çalışıp 2 yıllık yüksekokul okuyanlara "Grafiker", 4 yıllık lisans eğitimi yapanlara "Tasarımcı" denir.Görsel bir iletişim sanatı olan grafik tasarımın Birinci işlevi de, bir mesaj iletmek ya da bir ürün ya da hizmeti tanıtmaktır. ilk kez 20.yyın ilk yarısında metal kalıplara oyularak yazılan ve çizilen ve daha sonra da çoğaltılmak üzere basılan görsel malzemeler Grafik tasarım için kullanılmıştır.

Teknoloji geliştikçe, sadece malzemeler değil, film aracılığıyla perdeye yansıtılan, video ile ekrana gönderilen ve bilgisayarların yardımı ile üretilen görsel malzemeler de grafik tasarımın kapsamını oldukça genisletmiştir.Bugünün grafik tasarımcısı; kaligrafi sanatçılarının, baskı ustalarının ve zanaatçılarının geleneğini sürdüren bir meslek adamıdır.Bir problemin çözümü Tasarım demektir.